You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2559


ดาวน์โหลด icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559