You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

ต้อนรับทัพนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย กลับจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์

“ริโอ 2016” ณ ประเทศบราซิล

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ทัพนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย เดินทางกลับจากการแข่งขันกีฬา   โอลิมปิกเกมส์ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 13.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา พร้อมด้วยรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ, วิทยาเขตชลบุรี, วิทยาเขตมหาสารคาม ให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย นักศึกษาสังกัดสถาบันการพลศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และคว้าเหรียญรางวัลรวม 4 เหรียญ ประกอบด้วย

2 เหรียญทอง ได้แก่

- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก.หญิง น.ส.โสภิตา ธนสาร        สังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กก.หญิง น.ส.สุกัญญา ศรีสุราช    สังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

1 เหรียญเงิน ได้แก่

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กก.หญิง น.ส.พิมศิริ ศิริแก้ว           ศิษย์เก่าสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

1 เหรียญทองแดง ได้แก่

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.ชาย ได้แก่ นายสินธุ์เพชร กรวยทอง  สังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม