You are here: Home หน้าหลัก ข่าวและความเคลื่อนไหว
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง วิธีการสรรหานายกสภาสถาบันการพลศึกษา

ด้วย คณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันการพลศึกษา ได้จัดทำประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันการพลศึกษา เรื่อง วิธีการสรรหานายกสภาสถาบันการพลศึกษา  พร้อมทั้ง แนวปฏิบัติในการสรรหานายกสภาสถาบันการพลศึกษา และเอกสารที่ใช้ในการดำเนินการสรรหานายกสภาสถาบันการพลศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสรรหานายกสภาสถาบันการพลศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเสมอภาค เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ทราบแบบเปิดเผยทุกขั้นตอนของการดำเนินการสรรหา โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร icon วิธีการสรรหานายกสภาสถาบันการพลศึกษา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานจ้างเหมาเอกชน ดาวน์โหลด  รับสมัครบุคคลเพื่อเลื... อ่านต่อ ..

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7

News image

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7 7th Institute of Physical Education International Conference 2017 ... อ่านต่อ ..

สถาบันการพลศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทส

News image

สถาบันการพลศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ที่ 19 มิถุนา... อ่านต่อ ..

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็น... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแ... อ่านต่อ ..

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งช

News image

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.... ดาวน์โหลด   ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.... ... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข เพื่อการสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแ

News image

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุ... อ่านต่อ ..

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึก

News image

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด  กำหนดการฝึกซ้อมบ... อ่านต่อ ..

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรท... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับบรรจุอาจารย์ประจำ สังกัดสถาบันกา... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า... อ่านต่อ ..

โครงการประกวดนวัตกรรมกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อ

News image

โครงการประกวดนวัตกรรมกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ของสถาบันการพลศึกษา วันที่ 4 พฤษภาคม 2560  ณ สถาบ... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุ... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาตรีและป... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับรา... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดา... อ่านต่อ ..

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร

News image

    ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชก... อ่านต่อ ..

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำ

News image

      ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและ... อ่านต่อ ..

พิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล

News image

พิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บร... อ่านต่อ ..

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครบรอบ 14 ปี

News image

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครบรอบ 14 ปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวัน... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประ... อ่านต่อ ..

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่

News image

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "พลศึกษาเกมส์" ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยายน 255... อ่านต่อ ..

ต้อนรับทัพนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย กลับจากการแข่งขันกีฬาโอ

News image

ต้อนรับทัพนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย กลับจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ “ริโอ 2016” ณ ประเทศบราซิล วันพุธที่ 17 สิงห... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 ... อ่านต่อ ..

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6

News image

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6 ประเด็น “กีฬากับการท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21” วันพุธที่ 6... อ่านต่อ ..

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2559 (ปร

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2559 (ประชุมสัญจร) สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมราชการผู้บริหาร... อ่านต่อ ..

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อเลื่อนระดับบุคลากรทางการ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ... อ่านต่อ ..

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระ

News image

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้... อ่านต่อ ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลาก... อ่านต่อ ..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพบุคลากรสา

News image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพ บุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานส่วนกลาง สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพล... อ่านต่อ ..

งานแถลงข่าว โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทน

News image

งานแถลงข่าว โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา หลังเลิกเรียน สถาบันการพ... อ่านต่อ ..

การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2559

News image

การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2559 สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2559 โดยมี... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร

News image

      ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุค... อ่านต่อ ..

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6

News image

ดาวน์โหลดรายละเอียด การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6 อ่านต่อ ..

การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2559

News image

การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2559 สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2559 โดยมี... อ่านต่อ ..

ประชุมสภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2559

News image

ประชุมสภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2559 สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมสภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/... อ่านต่อ ..

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

News image

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา ด้วย สถาบันการพลศึกษา ประสงค์จะรั... อ่านต่อ ..

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึก

News image

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู... อ่านต่อ ..

โครงการกิจกรรมสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษา ประจำปี2559 (วันคล้าย

News image

ขอเชิญร่วมงาน โครงการกิจกรรมสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษา ประจำปี2559 (วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา) ณ สำนักงานอธิ... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเร

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ... อ่านต่อ ..

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึก

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศด้านกีฬ

News image

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการ... อ่านต่อ ..

ประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9/2558

News image

ประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9/2558 สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2558 โดยมี นายบรรหาร ศิ... อ่านต่อ ..

อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาร่วมงานวันสถาป

News image

อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครบรอบ 13 ปี นายปริวัฒน์ วรร... อ่านต่อ ..

ประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8/2558

News image

ประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8/2558 สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2558 โดยมี นายบรรหาร ศิ... อ่านต่อ ..

ประชุมสภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2558

News image

ประชุมสภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2558 สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมสภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5... อ่านต่อ ..

สานประสบการณ์สู่การพัฒนาสถาบันการพลศึกษา

News image

สานประสบการณ์สู่การพัฒนาสถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา จัดกิจกรรมงานสานประสบการณ์สู่การพัฒนาสถาบันการพลศึกษา ด้วยกา... อ่านต่อ ..

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2558

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2558 นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในก... อ่านต่อ ..

กำหนดการจัดประชุมราชการประจำปี พ.ศ.2558 “สานประสบการณ์สู่การ

News image

กำหนดการจัดประชุมราชการประจำปี พ.ศ.2558 “สานประสบการณ์สู่การพัฒนาสถาบันการพลศึกษา” ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 25... อ่านต่อ ..

ประชุมตรวจหลักฐานคุณสมบัตินักกีฬาและแบ่งสายการแข่งขันกีฬาสถา

News image

ประชุมตรวจหลักฐานคุณสมบัตินักกีฬาและแบ่งสายการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 40 “พลศึกษาเกมส์” สถาบันการพลศึกษา ... อ่านต่อ ..

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

News image

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 “นครลำดวนเกมส์” สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาโรงเร... อ่านต่อ ..

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูของ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมา... อ่านต่อ ..

ประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6/2558

News image

ประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6/2558 สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา  โดยมี นายบรรหาร ศิลปอาช... อ่านต่อ ..

โครงการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาและการประกวดผู้นำก

News image

โครงการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาและการประกวดผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิกดานซ์) ด้วย สถาบันการพลศึ... อ่านต่อ ..

ประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2558

News image

ประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2558       สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2558 โดย... อ่านต่อ ..

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันสถาบันการพลศึกษา เรื่อง วิ

News image

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันสถาบันการพลศึกษา เรื่อง วิธีการสรรหานายกสภาสถาบันการพลศึกษา ด้วย คณะกรรมการสรรหา... อ่านต่อ ..

ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาอาจารย์

News image

  ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศใน... อ่านต่อ ..

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก

News image

  ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเ... อ่านต่อ ..

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2558 (ปร

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2558 (ประชุมสัญจร) นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา... อ่านต่อ ..

ประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2558

News image

ประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2558 สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2558 โดยมี นายบรรหาร ศิ... อ่านต่อ ..

อุปนายก และเลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเข้าพบอธิการบดีสถ

News image

อุปนายก และเลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเข้าพบอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายก และเลขาธิ... อ่านต่อ ..

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบั

News image

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 สถาบันการพลศึกษา ... อ่านต่อ ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

News image

    ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชกา... อ่านต่อ ..

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5

News image

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5 5th Institute of Physical Education International Conference 2015 ... อ่านต่อ ..

การประชุมสภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2558

News image

การประชุมสภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2558 สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมสภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา ครั้งที... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเข... อ่านต่อ ..

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็

News image

    ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุค... อ่านต่อ ..

ประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2558

News image

ประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2558 สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2558 โดยมี นา... อ่านต่อ ..

ประชุมการทำแผนพัฒนากีฬายกน้ำหนัก

News image

ประชุมการทำแผนพัฒนากีฬายกน้ำหนัก นายปริวัฒน์ วรรณกลาง  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  เป็นประธานเปิดประชุมการทำแผนพัฒนากีฬ... อ่านต่อ ..

งานรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สถาบันการพลศึกษา ประจำปี 2558

News image

งานรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สถาบันการพลศึกษา ประจำปี 2558 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  เป็นประธานเปิดงาน... อ่านต่อ ..

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสถาบันการพลศึกษา

News image

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสถาบันการพลศึกษา นายปริวัฒน์ วรรณกลาง  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา   เป็นประธานในการจัดการแข่งขันก... อ่านต่อ ..

ประชุมราชการผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2558

News image

ประชุมราชการผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2558 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในการป... อ่านต่อ ..

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึก

News image

         สถาบันการพลศึกษา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554-2555 ... อ่านต่อ ..

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา “ครบรอบ 1 ทศวรรษ” ประจำปี

News image

สถาบันการพลศึกษาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา “ครบรอบ 1 ทศวรรษ” ประจำปี 2558         สถาบันการพลศึกษา กระทร... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศด้านกีฬ

News image

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด  ประกาศรับสมัครสอบแ... อ่านต่อ ..

กำหนดการและการปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯประ

News image

กำหนดการและการปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2554-2555 ดาวน์โหลด  กำหนดการและการปฏิบัติ... อ่านต่อ ..

กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา “ครบรอบ 1 ทศ

News image

 กำหนดการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา “ครบรอบ 1 ทศวรรษ”   ดาวน์โหลด  กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาป... อ่านต่อ ..

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน 2 ทศวรรษ 21 ปีโรงเรียน

News image

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน 2 ทศวรรษ 21 ปีโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และเช... อ่านต่อ ..

ประชุมสภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2558

News image

                                                       ประชุมสภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2558       สถาบันก... อ่านต่อ ..

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2557

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2557     นายปริวัฒน์  วรรณกลาง  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธา... อ่านต่อ ..

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

News image

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี  สถาบันการพลศึกษา       นายปริวัฒน์ วรรณ... อ่านต่อ ..

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9

News image

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงร... อ่านต่อ ..

การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8/2557

News image

การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8/2557 สถาบันการพลศึกษา ได้จัดการประชุมสภาสถาบัน ครั้ง 8/2557 โดยมี นายบรรหาร ศิ... อ่านต่อ ..

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานวิจัย และแผนการเบิกค่าใช

News image

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานวิจัย และแผนการเบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ... อ่านต่อ ..

ประชุมเครือข่ายคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา

News image

ประชุมเครือข่ายคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา        นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในการ... อ่านต่อ ..

อธิการให้โอวาทแก่นักเรียนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

News image

อธิการให้โอวาทแก่นักเรียนจาก โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี        นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ให้โอ... อ่านต่อ ..

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากีฬาปันจักสีลัตเพื่อความเป็

News image

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากีฬาปันจักสีลัตเพื่อความเป็นเลิศ       นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา... อ่านต่อ ..

ประชุมจัดทำโครงการพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ 1 วิทยา

News image

ประชุมจัดทำโครงการพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชนิดกีฬา       นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันกา... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศด้าน

News image

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาต่องต่างประเทศด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558     ด้วยสถาบันการพลศึกษา ป... อ่านต่อ ..

การจัดทำแผนโครงการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬาเทเบิลเทนนิส อ

News image

การจัดทำแผนโครงการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬาเทเบิลเทนนิส อย่างยั่งยืน นายปริวัฒน์ วรรณกลาง  เป็นประธานการประชุม การจั... อ่านต่อ ..

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

News image

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี           นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา พร... อ่านต่อ ..

ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ "Internat

News image

ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Quality Assurance 2014" (ICQA 2014) ... อ่านต่อ ..

พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบปร

News image

      พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557  ณ ห้... อ่านต่อ ..

กำหนดการพิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประ

News image

กำหนดการพิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด กำหนดก... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาโทและระดับป

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ... อ่านต่อ ..

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4

News image

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ โรง... อ่านต่อ ..

การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

News image

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เรื... อ่านต่อ ..

โครงการพัฒนาอาจารย์(การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศในระ

News image

โครงการพัฒนาอาจารย์ (การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) ดาวน์โหลด  คู่มือโครงการพัฒนาอ... อ่านต่อ ..

งานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 39 “พลศึ

News image

งานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 39 “พลศึกษาเกมส์” เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2557  ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเ... อ่านต่อ ..

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสถาบันการพลศึกษา

News image

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสถาบันการพลศึกษา          เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2557  เวลา 12.00 น. ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุ... อ่านต่อ ..

มหาวิทยาลัยเนศวรเยี่ยมเยือน สถาบันการพลศึกษา

News image

มหาวิทยาลัยเนศวรเยี่ยมเยือน สถาบันการพลศึกษา เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมพลบดี 1 สำนักงานอธิการบดี สถาบัน... อ่านต่อ ..

การประชุมคณะทำงานทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแ

News image

การประชุมคณะทำงานทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2557 ... อ่านต่อ ..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

News image

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนโครงการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เมื่อวันที่  19 มิถุนายน ... อ่านต่อ ..

พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธร

News image

พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา ระหว่างสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี กับ มหาว... อ่านต่อ ..

การประชุมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสถาบันการพลศึกษา ประจำป

News image

การประชุมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสถาบันการพลศึกษา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมพลบดี 1 สำน... อ่านต่อ ..

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 “พะยูนเก

News image

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 “พะยูนเกมส์” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557  ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันก... อ่านต่อ ..

การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2557

News image

การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2557 ณ อาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาต... อ่านต่อ ..

พิธีแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ค

News image

พิธีแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 “พะยูนเกมส์”        เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 255... อ่านต่อ ..

พิธีแถลงข่าว การเปิดการศึกษาระดับปริญญาโท

News image

พิธีแถลงข่าว การเปิดการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 25... อ่านต่อ ..

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

News image

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 "พะยูนเกมส์" ระหว่างวันที่ 15 - 24 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนกีฬา... อ่านต่อ ..

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมราชการผู้บริหาร สพล. ครั้งที่ 2

News image

  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2557(การประชุมสัญจร) ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ... อ่านต่อ ..

การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2557

News image

การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557  ณ ห้องประชุมรองเมือง โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ก... อ่านต่อ ..

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษาที่ 2557

News image

สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท       ปีการศึกษา 2557 รับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2557... อ่านต่อ ..

"สถาบันการพลศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนั

News image

"สถาบันการพลศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน-สม... อ่านต่อ ..

งานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2557 “สถาบันการพลศึกษาประเพณีส

News image

งานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2557 “สถาบันการพลศึกษาประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ขอเชิญชาวสพล. ร่วมสืบสานประเพณีไ... อ่านต่อ ..

งานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี “สงกรานต์หรรษา ท่องเที่ยวก้าวหน้า

News image

งานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี “สงกรานต์หรรษา ท่องเที่ยวก้าวหน้า กีฬาก้าวไกล” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557  เวลา 08.30 น.  ณ ส... อ่านต่อ ..

การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2557

News image

การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุมรองเมือง โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุ... อ่านต่อ ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการสอนและการจัดทำเอกสารประ

News image

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการสอนและการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เมื่อวันที่ 5-8 เมษายน 2557 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลช ... อ่านต่อ ..

บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมระหว่างสมาคมเรื

News image

บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมระหว่างสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยกับสถาบันการพลศึกษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2... อ่านต่อ ..

ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2557

News image

ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557  เวลา 10.00 น. สถาบันการพลศึกษาได้จัดการประชุมสภาวิชากา... อ่านต่อ ..

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันยกน้ำหนัก

News image

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557  นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิกา... อ่านต่อ ..

งานเลี้ยงตอนรับนักกีฬายกน้ำหนัก จากประเทศต่างๆ

News image

งานเลี้ยงตอนรับนักกีฬายกน้ำหนัก จากประเทศต่างๆ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557  ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท  จังหวัดชลบุรี นายตร... อ่านต่อ ..

การประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 ประจำ

News image

การประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557  ณ อาคารสำน... อ่านต่อ ..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนต่างประเทศ

News image

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนต่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557  ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา นายปริวัฒน์ วรรณกล... อ่านต่อ ..

การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2557

News image

การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมรองเมือง โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุ... อ่านต่อ ..

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชน(รอบคัดเลือกไปแข่งยุวช

News image

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชน(รอบคัดเลือกไปแข่งยุวชนโอลิมปิก 2014 โซนเอเชีย) และเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ปร... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา   เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2557   ... อ่านต่อ ..

การประชุมกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน จากคณาจารย์ประจำปี

News image

การประชุมกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน จากคณาจารย์ประจำปี ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10 .00... อ่านต่อ ..

การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2557

News image

การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 13.00 น. สถาบันการพลศึกษาได้จัดการประชุมส... อ่านต่อ ..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ

News image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันการพลศึกษาได้จัดโ... อ่านต่อ ..

งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี สพล.

News image

งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี สพล. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.เสกสรร นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา... อ่านต่อ ..

กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ 9 ปี

News image

   กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ 9 ปี   ดาวน์โหลด   กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการ... อ่านต่อ ..

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

News image

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบ... อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2556

News image

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 56 เวลา 09 : 00 น. มีการจัดประชุมผู้บริหารสถาบัน... อ่านต่อ ..

อธิการบดี สพล. ให้โอวาท นักกีฬาและบุคลากร โรงเรียนกีฬาอุบลรา

News image

อธิการบดี สพล. ให้โอวาท นักกีฬาและบุคลากร โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี ก่อนเดินทาง ไปประเทศมาเลเซีย   เมื่อวันที่ 2... อ่านต่อ ..

ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สถาบันการพลศึกษา ร่วมล

News image

ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สถาบันการพลศึกษา ร่วมลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯออนไลน์ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพล... อ่านต่อ ..

ภาพพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันก

News image

ภาพพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และมอบนโยบายและแนวทางการบริหารราชการ วันศุกร์ที... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการศึกษา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการพลศึ... อ่านต่อ ..

เปิดโครงการอบรมผู้ตัดสินฟุตบอลเยาวชน รุ่นที่ ๑

News image

นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ตัดสินฟุตบอลระดับเยาวชน (Yong Referee) ... อ่านต่อ ..

อธิการบดี สพล.ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี กกท.

News image

เมื่อเวลา  08.30 น.  นายสมพงษ์ ชาตะวิถี  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สถาบันการพลศึกษา เข้... อ่านต่อ ..

ฯพณฯบรรหาร เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สพล. ก้าวสู่ปีท

News image

ฯพณฯบรรหาร เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สพล. ก้าวสู่ปีที่ 9 ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ ในฐานะนายกสภ... อ่านต่อ ..

ข่าวประกาศ ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างทำชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit) สำหรับเจ้

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit) สำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬา การแข่งขันกี... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพฯ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชล... อ่านต่อ ..

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ของสถาบันการพลศึกษา ด... อ่านต่อ ..

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

News image

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด  การจัดซ... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอ

News image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักง

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี และอาคารพัสดุ ... อ่านต่อ ..

จ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา

News image

จ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด  จ้างดูแลรักษาและซ่อมบำ... อ่านต่อ ..

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

News image

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ประจำปีงบประมาณ... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาออแกไนเซออร์ (organizer) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ประกาศผลสอบราคา... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ... อ่านต่อ ..

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ดาวน์โหลด... อ่านต่อ ..

การจ้างราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การซ่อมพื้นกระเบื้องอาคารชุดรวม

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การซ่อมพื้นกระเบื้องอาคารชุดรวมที่พักอาศัย จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาการจ้างปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ตำบลหนองไม้แดง อำ... อ่านต่อ ..

ประกาศจ้างปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ตำบลหนองไม้แด... อ่านต่อ ..

การจ้างออกแบบอาคารหอประชุม ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง จ้างออกแบบอาคารหอประชุม ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือกแ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำสื่อต้นแบบ จำนวน 1 งาน

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำสื่อต้นแบบ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำสื่อต้นแบบ จำนวน 1 งาน อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำของที่ระลึกโครงการกิจกรรมสัมพันธ์

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำของที่ระลึกโครงการกิจกรรมสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 1 งาน ดาวน์... อ่านต่อ ..

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit) สำหรับเจ

News image

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit) สำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬา ดาวน์โหลด  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ช... อ่านต่อ ..

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อน้ำดื่มโครงการดำเนินงาน ณ จ

News image

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อน้ำดื่มโครงการดำเนินงาน ณ จุดรับรองและอำนวยความสะดวกประชาชน ในการแสดงความอาลัยแด่พ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าสถานที่คัดเลือกและจัดทำข้อสอบ

News image

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าสถานที่คัดเลือกและจัดทำข้อสอบ พร้อมอาหาร จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง... อ่านต่อ ..

ประกาศผลการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ... อ่านต่อ ..

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกการสอบราค

News image

ประกาศคณะกรรมการสอบราคา รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกการสอบราคา ดาวน์โหลด  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท... อ่านต่อ ..

การจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา สำหรับหลักสูตร

News image

การจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา สถาบันการพลศึกษา สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้า... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา ส

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ตำบลหนองไ... อ่านต่อ ..

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการ ประกวดราคาจ้างงานก่อ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสนามกีฬาอเ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการทางกา

News image

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง การจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการทางการศึ... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลหน... อ่านต่อ ..

ประกาศจ้างออกแบบอาคารหอประชุม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อจำกั

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง จ้างออกแบบอาคารหอประชุม ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก... อ่านต่อ ..

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม (๗๒.๑๔.๑๓.๐๓... อ่านต่อ ..

ประกาศราคากลางก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิท

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม จำนวน  1 หลัง... อ่านต่อ ..

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมห

News image

(ร่าง) ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม ด้ว... อ่านต่อ ..

ราคากลางปรับปรุงอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาเ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบประปา วิท

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบประปา วิทยาเขตสมุทรสาคร ... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ห้องเทคโนโ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลหน... อ่านต่อ ..

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงสน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครเรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส(72... อ่านต่อ ..

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา และรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ

News image

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา และรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา... อ่านต่อ ..

ปรับปรุงร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา และรายละเอียดการจัดซื้

News image

ปรับปรุงร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา และรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบป... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการรถบัสเพื่ออำนวยความสะดวกแ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการรถบัสเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครสอบ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ต.บางหญ... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง เปลี่ยนแปลง

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส ... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดราคากลา

News image

  ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดราคากลางจัดจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามเทนนิสฯ ต.บางหญ้าแพรก อ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำกระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำกระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำกระเป๋าใส่อุปกรณ์ก... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ห้องศูนย์

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมื... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างประชาสัมพันธ์รายการสถาบันการพลศึกษา

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างประชาสัมพันธ์รายการสถาบันการพลศึกษา ในรายการ "Sport Talk The HERO" จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(อ้างอิง)จ้างทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศ

News image

ราคากลาง(อ้างอิง) จ้างทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษา ประจำปี2560 จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(อ้างอิ... อ่านต่อ ..

ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอคารสำนักงานอธิการบดี

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดช... อ่านต่อ ..

ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จ... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่า

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา จำนวน... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มก

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการสภา ... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการอธิการบด

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการอธิการบดี จำนวน 2... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลด ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้... อ่านต่อ ..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงอาค

News image

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี จำ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 รายการ ด... อ่านต่อ ..

ประกาศผลการราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคาร

News image

ประกาศสาถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผลการราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารพัสดุ จำนวน 1 รายการ และ... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างเหงาบริการรักษาความปลอดภัยของส

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างเหงาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพลศึกษา จำนวน 1 ง... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพล

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพลศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... อ่านต่อ ..

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบั

News image

(ร่าง) ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพลศึกษา โดยวิธีประกวดราคา... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารพั

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารพัสดุ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ประกา... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสถ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสถาบันการพลศึกษา ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบด

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารพัสดุ ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างท... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำโล่เกียรติคุณ ในโครงการประชุมร

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างทำโล่เกียรติคุณ ในโครงการประชุมราชการประจำปี พ.ศ. 2559 "สานประสบการณ์สู่การพัฒนาสถาบันก... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างพิมพ์เอกสารหนังสือ ในโครงการประช

News image

  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างพิมพ์เอกสารหนังสือ ในโครงการประชุมราชการประจำปี พ.ศ. 2559 "สานประสบการณ์สู่การพัฒนา... อ่านต่อ ..

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ 4 อัตรา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำน... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกา

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและสถาบัน สถาบ... อ่านต่อ ..

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแห

News image

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา -... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 อัตรา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำน... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำเกียรติบัตร และบัตรประจำตัวนัก

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างทำเกียรติบัตร และบัตรประจำตัวนักกีฬา จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล จำน

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างทำเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำเห... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำสายคล้องคอพร้อมซองใส่บัตรประจำ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างทำสายคล้องคอพร้อมซองใส่บัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลด  ราคา... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาจ้างเหมาออร์แกไนเซอร์ (Organizer) จำนวน 1 งาน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาออร์แกไนเซอร์ (Organizer) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ผลการสอบราคาจ้างเ... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาออร์แกไนเซอร์(Organizer

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาออร์แกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ประกาศสอบราคาและเอกสารส... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาจ้างบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศแบบหล่อเย็น(Chiller

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศแบบหล่อเย็น(Chiller Type) จำนวน 1 งาน ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างออร์แกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างออร์แกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างออร์แกไนเซอ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษาใน

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง การจ้างประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษาในรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหล... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ แบบหล่อเย็น(C

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ แบบหล่อเย็น(Chiller Type) จำนวน 1 งาน ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบหล่อเย็น (Chi

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบหล่อเย็น (Chiller Type) ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การซ่อมเครื่อง... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างทำเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 1,000 เล่ม ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ก... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำสื่อต้นแบบกระบวนการส่งเสริมกระ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างทำสื่อต้นแบบกระบวนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ประจำปี 2559 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบบริหารจัด

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา(e-education) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำของที่ระลึกสถาบันการพลศึกษา ประจ

News image

  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำของที่ระลึกสถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การซ่อมบำรุงป้ายตัวอักษร LED ประตูทางเ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การซ่อมบำรุงป้ายตัวอักษร LED ประตูทางเข้าสถาบันการพลศึกษา จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราค... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนอ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำกระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา

News image

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง จ้างทำกระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา ดาวน์โ... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฯ จำนวน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี... อ่านต่อ ..

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ โดยวิธีประกว

News image

(ร่าง) ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จัง... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด  ประกา... อ่านต่อ ..

ราคากลาง งานปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธ

News image

ราคากลาง งานปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด  ราคากลาง งานปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเว... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit สำหร

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit สำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาลัยแห่งประเทศไท... อ่านต่อ ..

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในบริ

News image

(ร่าง)ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบัน

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันการพลศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด ... อ่านต่อ ..

ราคากลางการซ่อมบำรุงรักษารถกอล์ฟไฟฟ้า

News image

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การซ่อมบำรุงรักษารถกอล์ฟไฟฟ้า ดาวน์โหลด  ราคากลางการซ่อมบำรุงรักษ... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด  ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคา... อ่านต่อ ..

ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดาวน์โหลด  ประกาศผลกา... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งา

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่า

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา จำนวน... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดีบดี จำนวน 1 ง

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดีบดี จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ประกาศสอบราคาจ้างป... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด12ที่น

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ตำบลหนองไม้แดง อำเภ... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท วิทยาเขตเ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำวน 4 รายการ ประจำปีงบ... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพลศึกษา จำนวน 1 งาน โ... อ่านต่อ ..

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างพนักงานจ้างเหมา

News image

ตารางแสดงวงเงินงบประมาที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างพนักงานจ้างเหมาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาว... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารพัสดุ จำนวน 1 งาน ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 4,600 ปก

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 4,600 ปก ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 4,600... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพล

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพลศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... อ่านต่อ ..

(ร่าง)เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำร

News image

(ร่าง) เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสถ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสถาบันการพลศึกษา จำนวน 1 งาน ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้า... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ร... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบด

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารพัสดุ ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำค... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเหมางานเพิ่มเติมสายไฟฟ้าภายในอาค

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมางานเพิ่มเติมสายไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม  ราคาก... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเอกชนดำเนินการจัดซุ้มนิทรรศการใน

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเอกชนดำเนินการจัดซุ้มนิทรรศการ ในพิธีเปิด-ปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบร... อ่านต่อ ..

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำเกียรติบัตร และบัตรประจำตัวนักก

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำเกียรติบัตร และบัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ พร้อมสาย... อ่านต่อ ..

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายงาน โดยวิธีประกวดรา... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาออแกไนเซอร์(Organi

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาออแกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1 งาน โดยวิธีปร... อ่านต่อ ..

ประกวดราคาจ้างทำเกียรติบัตร และบัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำเกียรติบัตร และบัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ พร้อมสายคล้องคอและซองใ... อ่านต่อ ..

ประกวดราคาจ้างเหมาออแกไนเซอร์ (Organizer) จำนวน 1 งาน โดยวิธ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาออแกไนเซอร์ (Organizer) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e... อ่านต่อ ..

ประกวดราคาจ้างทำเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ โดย

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) จำนว... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาจ้างทำเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 1

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างทำเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 1,000 เล่ม ดาวน์โหลด  ผลการ... อ่านต่อ ..

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)จำ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)จำนวน 38 ชุด โดยวิธีประกวดร... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ E-educatio

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ E-education จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างปรั... อ่านต่อ ..

สอบราคาจ้างทำเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 1,000

News image

  ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างทำเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 1,000 เล่ม ดาวน์โหลด  สอบราคา... อ่านต่อ ..

ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) จำนวน 38 ชุด ดาวน์โหล... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรอง จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรอง จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด  ผลการสอบราคาจ้างป... อ่านต่อ ..

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) จำนว

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) จำนวน 38 ชุด และราคากลาง ดาวน์... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 ง

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต... อ่านต่อ ..

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรอง จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 และราคา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรอง จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 และราคากลาง ดาวน์โหลด  ประกาศสถาบ... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาจ้างออร์แกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1 งาน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างออร์แกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ผลการสอบราคาจ้างออร์แก... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลด  ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานกีฬา สถาบันการพล

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานกีฬา สถาบันการพลศึกษา จำนวน 3 รายการ ดาวน์... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบาคาจ้างเหมาออร์แกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1 งาน และ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาออร์แกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1 งาน และราคากลาง ดาวน์โหลด  ประกาศฯสอบ... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ และราคากลาง ดาวน์โหลด  ประกาศสถาบันการพลศึก... อ่านต่อ ..

ประกาศฯสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานกีฬา สถาบันการพลศึกษา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานกีฬา สถาบันการพลศึกษา จำนวน 3 รายการ ราคากลางและการคำน... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องร

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรอง จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด  ประกาศสถาบันการ... อ่านต่อ ..

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรอง จำนวน 1 งาน ครั้งที่2

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรอง จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรอง... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งา

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ร... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกสอบราคาปรับปรุงห้องรับรอ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกสอบราคาปรับปรุงห้องรับรอง จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ประกาศยกเลิกสอบราคาปรับปรุงห้อ... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลด  ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำน... อ่านต่อ ..

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรอง จำนวน 1 งาน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรอง จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอ... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ชุด

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ชุด ดาวน์โหลด  ประกาศสถาบันการพลศึกษา ... อ่านต่อ ..