You are here: Home Download
อีเมล พิมพ์ PDF

 

ดาวน์โหลด

File Icon ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2560 (70888)
(รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯครูผู้ช่วยฯ)

File Icon ใบสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559 (49416)
(การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา)

File Icon ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559 (45021)
(การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา)

File Icon ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559 (37908)
(การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา)

File Icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559 (24656)
(รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ)

File Icon ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559 (21385)
(รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ)

File Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1/2560 (14822)
(รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขัน)

File Icon รายละเอียดสถานที่สอบแข่งขันฯ (14306)
(รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขัน)

File Icon วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (9439)
(วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 4)

File Icon กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์ (8666)
(รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขัน)

File Icon ประวัติสถาบันการพลศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) (8475)
(ประวัติสถาบันการพลศึกษา)

File Icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560 (8069)
(รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯครูผู้ช่วยฯ)

File Icon วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (7353)
(วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 2)

File Icon กลุ่มที่ 6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (6972)
(รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขัน)

File Icon หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559 (6283)
(รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ)

File Icon กลุ่มที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (5747)
(รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขัน)

File Icon วาสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่1 (5730)
(วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 6)

File Icon นโยบายและแนวทางการบริหารราชการสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (5408)
(นโยบายและแนวทางการบริหารราชการสถาบันการพลศึกษา พ.ศ)

File Icon ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา 1/2560 (5240)
(รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ 2560)

File Icon วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (5099)
(วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 4)

ดาวน์โหลดของหน่วยงาน

ดาวน์โหลดมาใหม่