You are here: ข่าวและกิจกรรม


สานประสบการณ์สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

สานประสบการณ์สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นำโดย นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

อ่านเพิ่มเติม...
 

พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นำโดย นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...
 

หน้า 1 จาก 18

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคล

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางก... อ่านต่อ ..

ผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในมห

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในมหาวิทย... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแห... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (รับสมัครงาน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน  ... อ่านต่อ ..

รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลาก... อ่านต่อ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์และว

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์และวัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด   ดาวน์โหลด : การจ... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชา... อ่านต่อ ..

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งอาจารย์

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแ... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ค. ความสามารถภาษาอังกฤษ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ค. ความสามารถภาษาอังกฤษ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล... อ่านต่อ ..

รายชื่อผู้ลงทะเบียนสมัครสอบ ภาค ค. ความสามารถภาษาอังกฤษ

News image

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รายชื่อผู้ลงทะเบียนสมัครสอบ ภาค ค. ความสามารถภาษาอังกฤษ ในการสอบแข่งขันเพ... อ่านต่อ ..

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข การแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้

News image

  ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ในการสอบแข่งข... อ่านต่อ ..

สถาบันการพลศึกษา จัดอบรม"หลักสูตรการช่วยชีวิตทางน้ำ"

News image

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถาบันการพลศึกษา ร่วมกับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำและชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต ระหว่างวันที่... อ่านต่อ ..

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถา

News image

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 1 การ... อ่านต่อ ..

แบบฟอร์มแบบฟอร์มรายงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

News image

แบบฟอร์มแบบฟอร์มรายงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มรายงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ อ่านต่อ ..

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท

News image

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก... อ่านต่อ ..

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

News image

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พิธีถวายพระพรชัยมงคล เน... อ่านต่อ ..

ศึกษาดูงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

News image

ศึกษาดูงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมหารือกับสถาบันการพลศึ... อ่านต่อ ..

การประชุมการใช้ระบบรับสมัครการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประ

News image

การประชุมการใช้ระบบรับสมัครการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 การประชุมการใช้ระบบรับส... อ่านต่อ ..

ประกาศฯบัญรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/... อ่านต่อ ..

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 1-2561

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ประการศรายชื... อ่านต่อ ..

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)... อ่านต่อ ..

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด ... อ่านต่อ ..

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สมาชิก : 377
Content : 386
เว็บลิงก์ : 11
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 668219

แบบสำรวจความคิดเห็น

ชอบเนื้อหาส่วนใดในเว็บไซต์ที่สุด
 

ข้อมูลการติดต่อ

333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทร : 038-054235 Fax : 038-054245

สารบรรณกลาง  โทร : 038-054222   FAX : 038-054223 IP PHONE 11-118

E-mail : tnsupr038054235@tnsu.ac.th