News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2560 นายปริ... อ่านต่อ ..

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2560 นายปริ... อ่านต่อ ..

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2559 นายปริ... อ่านต่อ ..

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2559 นายปริ... อ่านต่อ ..

You are here: Home

สำนักงานอธิการบดี

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2560

นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพลศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 13 แห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อกำกับติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหาร รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงงานของสถาบันการพลศึกษาให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและบูรณาภารกิจต่างๆ ร่วมกัน

ดาวน์โหลด  สรุปมติการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2560


 

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2560

นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสระว่ายน้ำ วิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดทั้ง 31 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 13 แห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้มีการเชื่อมโยงงานให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและบูรณาภารกิจต่างๆ ร่วมกัน

ดาวน์โหลด   สรุปมติการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2560

 


 

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2559

นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสระว่ายน้ำ วิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร     โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดทั้ง 31 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 13 แห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้มีการเชื่อมโยงงานให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและบูรณาภารกิจต่างๆ ร่วมกัน

ดาวนโหลด สรุปมติการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2559

   

สำนักงานอธิการบดีวันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • ปฎิทิน

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • อัลบั้มภาพ

December 2017 January 2018 February 2018
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31